dimarts, 29 de juny del 2010

Des d'aquí sembla un "Big Mac"

Ara fa força que no dèiem res. No era pas que ens haguéssim perdut -que tot i dur un geògraf en el grup, no és garantia que no pugui passar-, sinó que hi han hagut altres afers que ens han distret de la nostra recerca. I és que hem de recordar que és una recerca que fem a les nostres estones lliures i, encara que estem fruint d'allò més i aprenent a conèixer el nostre territori, no deixa que tinguem altres assumptes que sovint ens priven d'anar a les Gavarres.Però, deixeu-me que us expliqui el significat de la frase del títol d'aquest article. Té el seu orígen, com no podia ser d'altra manera, en una exclamació que va fer en Rafael mentre fotografiava un possible megàlit -com a mínim no n'hem trobat cap referència encara- i que, tal com testimonia la foto de sobre, sí que té una "retirada" a una hamburguesa de la coneguda multinacional.

Més aviat, més.